Partnership

Relationship

Có một ngày Anh hỏi Em rằng “Em yêu Anh hay yêu cuộc sống của mình”, Em trả lời rằng “Em yêu cuộc sống”. Thế là Anh bước đi nhưng Anh không bao giờ biết rằng Anh chính là cuộc sống của đời Em.

Có nhiều mối quan hệ trong thực tế không cần thiết nhưng có vẫn còn hơn không

Posted by K-He. Sup on 2011-01-twenty five 09:33:twelve

Tagged:

Leave A Reply

Partnership

by Melissa Tyree
0

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Disclosure Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close